Positief communiceren over impactvolle projecten

Succesverhalen WSHD
“Communicatie is geen tovermiddel maar het helpt wel doelen te bereiken”

Dirk Timmers
Communicatieadviseur
Afdeling Klant & Communicatie

Veel projecten die WSHD uitvoert, raken de omgeving waarin WSHD opereert. En dat maakt het werk impactvol. Maar dat betekent automatisch ook dat er al snel een publieke opinie ontstaat wanneer er niet over wordt gecommuniceerd. En communicatie is juist waar Dirk en zijn collega’s op focussen: het zorgvuldig en op tijd op de kaart zetten van de maatschappelijke functie van WSHD in de regio.

Welke resultaten zijn inmiddels zichtbaar?
Dirk kan vele projecten noemen met een positief resultaat maar één springt er wat hem betreft uit: de heraanleg van het Jack Dawson Green fietspad. “Om voor dit fietspad het keurmerk ‘duurzaam veilig’ aan te vragen moest het verbreed worden. Daarvoor moest er volop gesnoeid worden in een prachtig natuurgebied. Daar komt bij dat vlakbij dat natuurgebied ook windmolens gebouwd gaan worden. En dat brengt vaak een hoop commotie met zich mee.” Een gevoelig project dus. Door zorgvuldig en duidelijk uit te leggen waarom de aanpassing aan het fietspad zo belangrijk is, is er geen negatieve maar juist positieve publiciteit geweest. De communicatieafdeling heeft zich proactief opgesteld en zelf de media opgezocht. Dat is de sleutel tot succes.

Aan wie of welke afdeling heb je veel gehad?
Dirk geeft aan dat het soms een uitdaging is om de informatie vanuit de vakafdelingen te krijgen. Dat is geen onwil geeft hij aan: “Iedereen is zo inhoudelijk bezig met zijn of haar vakgebied dat ze soms vergeten hoe bijzonder en belangrijk hun werk eigenlijk is. Ik zie het als onze taak om al die mooie projecten meer en beter uit de verschillende afdelingen te krijgen zodat we er proactief en positief over kunnen communiceren.”

Waar krijg je energie van?
“Communicatie is geen tovermiddel maar het helpt wel vaak bij het bereiken van onze doelen.” Daarover is Dirk duidelijk. Een mooi voorbeeld vindt hij de bouw van een proeffabriek die biosplastics maakt uit rioolwater. Hij licht toe: “De bouw van een fabriek kan vaak verkeerd worden begrepen. Fabrieken hebben toch al snel een vervuilend imago. Maar dat is hier juist niet het geval. We hebben een goed verhaal verteld in de media en in de vakbladen en dit project heeft dan ook enorm veel positieve publiciteit gekregen. En daar doe je het voor.”

Wat wil je de collega’s nog meegeven?
In de Verenigde Vergadering is al opgemerkt dat WSHD mede door het werk van de communicatieafdeling dit jaar zichtbaarder is geworden. “Maar uiteindelijk doen we het samen”, is Dirk van mening. “De vakafdelingen draaien al die mooie projecten en wij helpen hen deze goed op de kaart te zetten. Uiteindelijk is het dan de bedoeling dat we ook samen het vertrouwen in WSHD vergroten.”